วิทยาลัยการอาชีพสตึก

    ข้อแนะนำในการใช้งาน


   1) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคเรียน ให้กรอกเฉพาะรหัสนักศึกษาให้ครบ 10 หลักโดยไม่ต้องกรอกภาคเรียน
   2) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนแต่ละภาคเรียน ให้กรอกรหัสนักศึกษา และภาคเรีบน ดังตัวอย่าง 1/2555

 

 

รหัสประจำตัวนักศึกษา :
ภาคเรียน :

 

       หมายเหตุ  :  โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับแผนกทะเบียนอีกครั้ง ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561
จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพสตึก www.sticc.ac.th
SATUK INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE
100 หมู่ที่ 23 วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทร : 044 680114